BERGTOCHTEN IN TIJDEN VAN EEN WARMER WORDEND KLIMAAT

Door de opwarming van de aarde worden er andere eisen gesteld aan de voorbereiding en uitvoering van bergtochten. Vooral routes in de nabijheid van of over gletschers zijn veranderd: ze zijn vaak gevaarlijker of zelfs geheel onbruikbaar geworden! Bergtochten kunnen gelukkig nog steeds gemaakt worden, maar door de gewijzigde omstandigheden wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid bij planning en uitvoering van bergtochten. Oudere gidsjes en kaarten zijn in principe niet meer te vertrouwen!

Tochtplanning:

Onderweg:

 

Neem kennis van het aktuele weerbericht. Let op de invloed van hoge temperaturen (steenslag) en de kans op onweer

Controleer steeds opnieuw of de gegevens waarop de tocht gepland is wel overeenkomen met de feiten in de praktijk. Is de praktijk slechter, kies dan een uitwijkmogelijkheid (alternatieve route) of breek de tocht af!

Maak gebruik van aktuele informatiebronnen: de nieuwste kaarten en gidsjes en informatie van het internet. Vraag ter plaatse aan Hüttenwarte, berggidsen en andere bergsporters

Houdt de omgeving continu in het oog: let op tekens van verandering (ondergrond, weer) en let vooral ook op geluiden (vallende stenen - 's winter de zgn. "woesh"-geluiden - onweer in de verte enz.)

Sneeuw- en ijstochten vooral in het late voorjaar en in de vroege zomer plannen

Stel je in op een toegenomen gevaar van steen- en ijsslag. Ook grote rotsblokken liggen niet altijd meer vast(gevroren) door het steeds verder ontdooien van de permafrost.

Bij langdurig hoge temperaturen (als de nulgraad-grens lange tijd boven de 3.500 m ligt) geen tochten ondernemen in gecombineerd terrein

Het terrein om een gletscher bijzonder voorzichtig begaan: grotere "Bergschrund", gladde, met puin bedekte platen, onstabiele morenen, grote, onpasseerbare gletscherbeken

Als een (klim)route vanaf een gletscher start, kan hij door het afsmelten van de gletscher ontoegankelijk geworden zijn. Wat vroeger een simpele sneeuwflank was, kan nu een passage met blank ijs zijn geworden!

Grote "Bergschründe" en randspleten kunnen sommige routes vooral in de nazomer bemoeilijken of zelfs onbegaanbaar maken

Neem meer reservetijd dan vroeger op in de tochtplanning

In verband met vergroot gevaar van gletscherspleten, altijd aan een strak touw gaan op besneeuwde gletschers!

Let goed op de keuze van een pauze-plaats: nooit onder een gletscher of een potentieel instabiele morene of steile rotswand gaan zitten
Bruno Hasler, Opleidingen SAC

artikel vertaald uit "Die Alpen" 9/2006