"Projecten" zijn evenementen die wij organiseren op persoonlijke titel. In principe kan iedereen hieraan deelnemen,

dus ook niet-NCC-leden. Alle deelnemers betalen een bijdrage in de (organisatie)kosten.

NCC-reizen zijn alleen toegankelijk voor leden van de NCC

(foto)archief van door ons georganiseerde projecten
onze referenties: reacties en verslagen van deelnemers