Persoonlijke biografie
Artikel in Schager weekblad d.d. 02-09-2010